granatsvaidis

granatsvaidis
granatsvaidis statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Šaunamasis ginklas, šarvuotiems taikiniams, kovos technikai naikinti, kariams kauti granata (granatsvaidžio šaudmeniu). Granatsvaidžiai skiriami pagal konstrukciją – lengvieji (rankiniai), sunkieji (stoviniai – automatiniai ir pavienių šūvių), šautuviniai ir kt.; pagal veikimo principą – aktyvieji, aktyvieji reaktyviniai ir reaktyviniai; pagal užtaisymo automatizavimą – neautomatiniai (tarp jų ir vienkartiniai), pusiau automatiniai ir automatiniai; pagal paskirtį – prieštankiniai ir priešpėstiniai; pagal vamzdžio konstrukciją – graižtviniai ir lygiavamzdžiai, su išardomu ir lankstomu vamzdžiu. Granatsvaidį sudaro vamzdis (lygus arba graižtvuotas; teleskopinis ar išardomas; reaktyvinių prieštankinių granatų – vienkartinis), taikymo įranga (mechaninė optinė, elektroninė optinė), paleidžiamasis mechanizmas, stovas (stovinių granatsvaidžių). Pirmieji granatsvaidžiai pasirodė per II pasaulinį karą: 60 mm granatsvaidis ↑bazuka (JAV, 1942 m.) ir vienkartinio naudojimo aktyvusis įrenginys ↑faustpatronas („Panzerfaust“, Vokietija, 1943 m.), juos vadino pabūkliniais granatsvaidžiais. Pokario metais sukurta labai daug įvairių šautuvinių, rankinių ir stovinių granatsvaidžių. atitikmenys: angl. grenade launcher rus. гранатомет ryšiai: dar žiūrėkbazuka dar žiūrėkfaustpatronas dar žiūrėkgranatsvaidžio granata

Artilerijos terminų žodynas – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2004.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • granatsvaidis — granãtsvaidis dkt. Prieštánkinis granãtsvaizdis …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • pabūklinis granatsvaidis — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Granatsvaidis, šaudantis mažais atstumais (200–300 m) ir labai stačia trajektorija. Pabūklinis granatsvaidis buvo graižtvinis ir negraižtvinis, 50, 70, 120 ir 150 mm kalibro, trumpavamzdis, užtaisomas iš… …   Artilerijos terminų žodynas

  • lengvasis granatsvaidis — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Granatsvaidis, pritaikytas šaudyti užsidėjus ant peties arba nuo atramos. Susideda iš vamzdžio su taikymo įtaisu ir paleidžiamojo smogiamojo mechanizmo. Kalibras 30–112 mm, masė iki 8 kg (kartais ir didesnė),… …   Artilerijos terminų žodynas

  • sunkusis prieštankinis granatsvaidis — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Granatsvaidis, turintis lengvą (pėstininkų) stovą; gali būti įtaisytas kovos mašinoje, sraigtasparnyje, laive ir pan. Susideda iš vamzdžio su taikymo įtaisu, šaudymo mechanizmo, skydo ir stovo su ratais.… …   Artilerijos terminų žodynas

  • aktyvusis granatsvaidis — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Granatsvaidis, skirtas šaudyti granatomis, kurioms pradinį greitį suteikia vamzdyje sudegusio užtaiso dujų energija. Granatsvaidžio atatranką kompensuoja sruvenančių pro atvirą spynos reaktyvinę tūtą dujų… …   Artilerijos terminų žodynas

  • aktyvusis reaktyvinis granatsvaidis — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Granatsvaidis, skirtas šaudyti reaktyvinėmis granatomis, turinčiomis reaktyvinį variklį. Granata iššaunama iš spyna sandariai uždaryto vamzdžio, o lekiančią ją varo reaktyvinis variklis. atitikmenys: angl.… …   Artilerijos terminų žodynas

  • automatinis stovinis granatsvaidis — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Granatsvaidis, skirtas priešo kariams ir nešarvuotoms priemonėms naikinti skeveldrinėmis granatomis. Pradėtas naudoti 1970 m. Kalibras 30–40 mm, masė 30–35 kg; kovinė greitašauda 100 šūvių/min; veiksmingojo… …   Artilerijos terminų žodynas

  • dūminis granatsvaidis — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Granatsvaidis, šaudantis dūminėmis granatomis. atitikmenys: angl. smoke discharger rus. дымовой гранатомет …   Artilerijos terminų žodynas

  • rankinis granatsvaidis — statusas T sritis Gynyba ryšiai: žiūrėk – lengvasis granatsvaidis …   Artilerijos terminų žodynas

  • reaktyvinis granatsvaidis — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Beatošliaužis granatsvaidis, skirtas šaudyti reaktyvinėmis granatomis, kurias išmeta iš vamzdžio ir lėkimo metu varo reaktyvinis variklis. atitikmenys: angl. rocket grenade launcher rus. реактивный гранатомет …   Artilerijos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”